home

Nanotechnologie

 Groninger Museum
 
 
 
 
 
 
 
 
De Vries Oppervlaktereiniging heeft zich gespecialiseerd in het aanbrengen van nano-coating, waarmee een grote en vernieuwende stap is gezet voor een duurzame oplossing van het reinigen van de meest uiteenlopende materialen.

Easy-to-clean-eigenschappen
Door de structuur van de op nano gebaseerde coatings kunnen vervuilingen en vocht niet meer hechten aan de behandelde oppervlakken. De coatings zijn extreem oleofoob en hydrofoob. Doordat deze vervuilingen niet meer aanhechten, zijn behandelde oppervlakken zeer eenvoudig en met milde reinigingsmiddelen schoon te houden.

Zelfreinigende eigenschappen
Bij toepassing op glas kunnen zelfreinigende eigenschappen worden gecreëerd door het zogenaamde fotokatalytische effect. Hierbinnen herkennen we een tweetal eigenschappen.

1. UV-licht: ook op de meeste bewolkte dagen nog in overvloed aanwezig, activeert de ondergrond en gaat een reactie aan met het organisch vuil en de natuurlijke aanslag. Door het oxidatieproces hecht het niet langer aan de ondergrond, lost het op en verdampt.

2. De hydrofiele eigenschap:
de ondergrond trekt water aan, dat vervolgens van het oppervlak loopt zonder dat er druppelvorming optreedt. Zo kunnen stof en vuil bij normaal regenachtig weer gemakkelijk worden weggespoeld. Omdat het fotokatalyseproces voortdurend actief is, zullen zelfs hardnekkige afzettingen (vogelpoep of hars van bomen) uiteindelijk worden afgebroken en van de ondergrond aflopen. Om dit proces tijdens drogere perioden te versnellen, kan de ondergrond simpelweg met schoon water worden afgespoten of afgesponst.