home

Impregneren (hydrofoberen)

Vocht is één van de grootste vijanden van uw gevel. Als vocht in de gevel trekt, kan dit onder andere schimmeloverlast, witte vlekken door zoutuitslag, vorstschade, verminderde isolatiewaarde en algen- en mosvorming veroorzaken. Het is dus van groot belang om een gevel te impregneren, ook wel hydrofoberen genoemd. Ook als wij uw gevel hebben gereinigd, raden wij aan uw gevel door ons te laten hydrofoberen.

Voordelen hydrofoberen

Als u de gevel laat impregneren, kan de gevel geen water meer opnemen. Als vocht geen kans krijgt, heeft dit bovendien invloed op de isolatie. Als uw gevel is geïmpregneerd, heeft vuil ook minder kans. Vuil dat bijvoorbeeld in de neerslag zit, heeft minder kans om zich te hechten. Mocht de gevel toch vuil worden, dan is de gevel na het impregneren eenvoudig te reinigen.

Let op!

Het heeft alleen zin om uw gevel te hydrofoberen, als die in goede staat verkeert. Wij zullen dan ook eerst controleren of uw voegwerk nog in orde is. Zo nodig zullen we de beschadigde voegen vervangen en het overige voegwerk reinigen, voordat we de gevel hydrofoberen.